Leibinger JET 2se
  
Εκτυπωτής συνεχούς ροής μελάνης του Γερμανικού οίκου LEIBINGER τύπου JET 2se με δυνατότητα εκτύπωσης τεσσάρων γραμμών με εκτυπωτικό ύψος από 0,8mm έως 14mm.
·                   Οθόνη επαφής LCD εύκολα αναγνώσιμη
·                   Ειδικό λογισμικό για φόρτωση και αποφόρτωση εργασιών και γραφικών μέσω Η/Υ για αποθήκευση ή μεταφορά.
·                   Λειτουργικό σύστημα λογισμικού με λογικά κατευθυνόμενο μενού, διαθέσιμο στις περισσότερες γλώσσες.
·                   Εκτυπωτική κεφαλή με καλώδιο 3 μέτρων.
·                   Ακροφύσιο 60μm.
·                   Με διασυνδέσεις δεδομένων και V24/ RS 422 από 9.600 έως 115.200 baud
Έξοδος relay για alarm, Print Go interface, inputs, data interface
 
 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ
 
Το ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ που σχεδιάστηκε από την LeibingerInk-JetPrinter έχει όλα τα ευδιάκριτα πλεονεκτήματα σε σχέση με όλους τους άλλους εκτυπωτές Ink-Jet. Βοηθάει τον χειριστή να μειώσει τη συντήρηση και επίσης τις τρέχουσες δαπάνες στης μηχανής. 
Το σύστημα σφράγισης του ακροφυσίου σφραγίζει το ακροφύσιο και την ροή του μελανιού όταν η μηχανή δεν λειτουργεί. Αυτό το σύστημα τοποθετείται σε μία ντίζα ( βίδα ) που παίρνει κίνηση από ένα μοτέρ και επιτρέπει στο σύστημα να κινηθεί προς το ακροφύσιο, η θέση της ροής ελέγχετε για να εξασφαλίσει την κατάλληλη σφράγιση.
Όταν ξεκινά η μηχανή η ροή αρχίζει. Το Ink-Jet ξεκινά να εκτυπώνει μόνο μετά από το άνοιγμα του συστήματος πράγμα που διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και το κυριότερο δεν χρειάζεται καθημερινή συντήρηση.  
Επίσης εκλείπει ο χειροκίνητος ή αυτόματος καθαρισμός που απαιτεί και ειδικά σετ καθαρισμού ή ειδικό κλείσιμο με αυτοκαθαρισμό, ως συνέπεια ο χειριστής έχει περισσότερο χρόνο για αποδοτική παραγωγή.
Όταν σβήνουμε τη μηχανή το Jet 2 παραμένει ανοικτό και πρώτα κλείνει η ροή. Το Jet κλείνει μόνο όταν θέλετε να κλείσετε τους εκτυπωτές στο τέλος της παραγωγής.
 Δεδομένου ότι το ακροφύσιο σφραγίζετε δεν υπάρχει καμία μετατόπιση του αέρα μέσα στα υδραυλικά έτσι υπάρχει μόνο μελάνι στο σύστημα και δεν μπορεί να υπάρξει κανένα στέγνωμα του μελανιού στο ακροφύσιο ή στην ροή. Συνεπώς, οι προσπάθειες συντήρησης και η κατανάλωση μελανιού μειώνονται.
 
 • Δεν απαιτείται κανένας ιδιαίτερος τρόπος καθαρισμού ή καμιά ιδιαίτερη λύση καθαρισμού έτσι μειώνονται δραστικά οι τρέχουσες δαπάνες.  
 • Η εξάτμιση του διαλύτη μειώνεται ουσιαστικά έτσι μειώνονται δραστικά οι τρέχουσες δαπάνες (κλειστό κύκλωμα). 
 • Η στιγμιαία έναρξη της μηχανής παρέχει μέγιστη παραγωγικότητα. 
 • Άριστη ποιότητα εκτύπωσης, barcodes(γραμμωτών κωδικών), μίας, δύο, τριών, τεσσάρων γραμμών, και λογοτύπων. 
 • Υψηλότατη ταχύτητα πάνω από 380 m/min. 
 • Ύψος εκτυπωμένων στοιχείων από 0,8 mm έως 14 mm. 
 • Ξεκίνημα με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς οποιοδήποτε καθάρισμα πριν αρχίσουμε την παραγωγή, κανένα στέγνωμα μελανιού στο ακροφύσιο με τη πλήρη αυτόματη, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πατέντα του αεροστεγούς σφραγίσματος του ακροφυσίου. 
 • Ευκολότατη λειτουργία μέσω της οθόνης επαφής. Όλες οι εισαγωγές στοιχείων, οι λειτουργίες, η κατάσταση των μηχανών κλπ, συμπεριλαμβάνονται και ρυθμίζονται μέσω της οθόνης επαφής.
 • Ελαστικά χρησιμοποιήσιμος, διότι δεν είναι απαραίτητη εξωτερική παροχή συμπιεσμένου αέρα. 
 • Πολύ εύκολο ξαναγέμισμα του μελανιού και του διαλύτη κατά τη διάρκεια της παραγωγής με τις ευπρόσιτες χωρίς υπό πίεση δεξαμενές αποθήκευσης. Ο χειριστής ειδοποιείται αυτόματα για τη χαμηλή στάθμη του μελανιού ή του διαλύτη. 
 • Εφαρμόζονται ήδη στο τυποποιημένο λογισμικό όλες οι λειτουργίες όπως δύο ανεξάρτητοι μετρητές, τα barcodes ( γραμμωτούς κώδικες ), ο χρόνος, η ημερομηνία, οι ημερομηνίες λήξης, τα λογότυπα κλπ. Τις μήτρες από 5 x 5 μέχρι 24 x 24, τον καθρέπτη, μπροστινό οπίσθιο κλπ. Τον ατελείωτο αριθμό Χ επαναλήψεων, τις καθυστερήσεις, τη χρονική στιγμή εκτύπωσης, την μετατροπή του διαστήματος κλπ. 
 • Η σειριακή επαφή RS 232, για τα σήματα ελέγχου παραγωγής και για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων είναι στάνταρ. 
 • Υψηλή αξιοπιστία από τον πλήρη αυτοματοποιημένο κανονισμό όλων των παραμέτρων, από τον ηλεκτρονικό κανονισμό της πίεσης, τον ηλεκτρονικό κανονισμό του ιξώδους με το μετρητή της ρευστότητας με την πτώση της σφαίρας, την ηλεκτρονική ρύθμιση της έντασης της εκτύπωσης κλπ. 
 • Ελάχιστη φθορά στη αντλία με τη διακεκομμένη και όποτε χρειάζεται λειτουργία της (όχι συνεχή λειτουργία). 
 • Ελάχιστη συντήρηση με την χωρίς εργαλεία αντικατάσταση των αντλιών. 
 • Πολύ εύκολος εντοπισμός και λύση των προβλημάτων από την άμεση καταγραφή τους στην οθόνη επαφής. Όλες οι παράμετροι όπως η πίεση το ιξώδες κλπ, παρουσιάζονται κατευθείαν στην οθόνη επαφής. Οι ιδανικές τιμές των παραμέτρων μπορούν εύκολα να εισαχθούν στην οθόνη επαφής. 
 • Ελάχιστο κόστος κατανάλωσης μέχρι 133.000.000 χαρακτήρες (7 x 5) μπορούν να εκτυπωθούν με 1 λίτρο μελάνι, κατανάλωση διαλύτη < 6 ml/h (20°C). 
 • Συγκέντρωση όλων των ηλεκτρονικών σε μία ηλεκτρονική πλακέτα για την εύκολη αντικατάστασή της και την ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων των ανταλλακτικών. Η μητρική κάρτα μπορεί να προγραμματιστεί μέσω της επαφής RS 232. Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού η αλλαγή της γλώσσας του χειριστή κλπ. μπορούν εύκολα να γίνουν μέσω της σειριακής επαφής χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε αντικατάσταση.  
 • Ευκολότατη αλλαγή της εκτυπωτικής κεφαλής ή του πλακιδίου απόκλισης της εκτυπωτικής κεφαλής με βύσματα.  
 • Η εκτυπωτική κεφαλή μπορεί να γυρίσει ανάλογα με την εφαρμογή μας, δυνατότητα για εκτυπωτική κεφαλή 90°
 • Το υδραυλικό μέρος είναι θερμομονωτικά απομονωμένο από τα ηλεκτρονικά μέρη. Κατά συνέπεια τα υδραυλικά μέρη δεν θερμαίνονται και η περιβαλλοντική θερμοκρασία της κεφαλής εκτύπωσης αντιστοιχεί στη θερμοκρασία των υδραυλικών μερών. Αυτό οδηγεί σε μία μείωση της διαλυτικής κατανάλωσης και σε μία βελτίωση του κανονισμού του ιξώδους.      
 • Βέλτιστη υδραυλική μονάδα με λίγα συστατικά που είναι ευπρόσιτα και εύκολα ανταλλάξιμα συνήθως χωρίς οποιοδήποτε εργαλείο. 
 • Έλεγχος ασφαλείας από το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου διαρροής.
 • Χρησιμοποίηση των ανιχνευτικών προϊόντων PNP ή NPN χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση ή μετατροπή της μηχανής. 
 • Συμπαγής, εύκολη, εργονομική, ανοξείδωτη επένδυση IP 54 
·         Το Leibinger-Jet 2 είναι μια μηχανή που προσφέρει ελάχιστες δαπάνες κατανάλωσης, ελάχιστες δαπάνες συντήρησης καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο εγκατάστασης και δίνει μέγιστη λειτουργική αξιοπιστία. Ο πλήρης τυποποιημένος εξοπλισμός με όλα τα χαρακτηρίστηκα γνωρίσματα του λογισμικού και η εύκολη λειτουργία μέσω της οθόνης επαφής, οδηγεί σε έναν άριστο συνδυασμό και σε μία εξαιρετικά καλή αναλογία κόστους και απόδοσης.  
 
 
5. Προδιαγραφές:
 
Λειτουργία/ Εισαγωγή Δεδομένων
• Όλες οι λειτουργίες του εκτυπωτή ελέγχονται μέσω οθόνης επαφής (touch screen)
• Δημιουργία και επεξεργασία κειμένου κατά την διάρκεια της παραγωγής
Δημιουργία Γραφικών
Εναλλακτικός έλεγχος με την χρήση προγραμματιζόμενων συσκευών ( Η/Υ)
• Λειτουργικό σύστημα λογισμικού με λογικά κατευθυνόμενο μενού, διαθέσιμο στις περισσότερες γλώσσες
• Πλήρως αυτόματος αυτοέλεγχος του εκτυπωτή και οπτική παρουσίαση σφαλμάτων με κατανοητά εύκολο κείμενο
Εισαγωγή Κωδικών και Μενού Συντήρησης
• Εκτυπωμένο κείμενο ακριβώς όπως εμφανίζετε στην οθόνη (WYSIWYG)
 
Διαχειριστικά Δεδομένα / Ασφάλεια
• Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης πληροφοριών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
• Κάθε αποθήκευση εργασιών έχει τα δικά της δεδομένα εκτύπωσης και ρυθμίσεις εκτυπωτή.
Φόρτωση και αποφόρτωση εργασιών και γραφικών μέσω Η/Υ για αποθήκευση ή μεταφορά.
• Δυνατότητα αποθήκευσης: 128 εργασιών
 
Εκτυπώσεις/ Λειτουργίες
• Εκτύπωση έως και 2.700 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο
• Ταχύτητα εκτύπωσης έως 400 m/min
• Εκτυπωτικό ύψος από 0,8 έως 14 mm, ανάλογα με τον τύπο των χαρακτήρων και το μέγεθος του ακροφυσίου
• Χαρακτήρες μία-γραμμής: 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x8, 14x10, 16x10, 24x24 και ειδικοί χαρακτήρες επιπλέον
• Χαρακτήρες πολλαπλών-γραμμών (1 έως 4 γραμμές): ποικίλοι συνδυασμοί με ελεύθερη τοποθέτηση
• Όλοι οι κύριοι barcodes, συμπεριλαμβανόμενου και πίνακα δεδομένων
• Ώρα, ημέρα, ημερομηνία, 2 ημερομηνίες λήξης και Ιουλιανό ημερολόγιο σε εύκολα προγραμματιζόμενο πεδίο
2 προγραμματιζόμενοι μετρητές, σήμανση μετρητών, κωδικοί βάρδιας
26 πρακτικά γραφικά            
Χαρακτήρες και γραφικά μπορούν να συνδυαστούν σε μία εργασία εκτύπωσης
• Ειδικοί χαρακτήρες κάθε χώρας
• Η κατεύθυνση του κειμένου και της εκτύπωσης επιλέγεται από την οθόνη επαφής
Κοντράστ πολλών σταδίων και έντονοι χαρακτήρες
• Επαναλήψεις εκτυπώσεων και καθυστέρηση εκτύπωσης
 
Εκτυπωτική Κεφαλή
• Πλήρως αυτόματο ακροφύσιο με στεγανό κλείσιμο.
• Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή
Εύκαμπτο καλώδιο με δυνατότητα μήκους από 3 έως 10 μέτρα
• Πλήρως αυτόματη φόρτιση σταγόνας και έλεγχος διαχωρισμού 
• Μέγεθος ακροφυσίου για το μοντέλο JET 2 se και pro: 50, 60 και 70 µm δυνατότητα 40 µm, για το μοντέλο JET 2 pi: 60 και 70 µm
Κεφαλή μικρού μεγέθους και δυνατότητα για εκτυπωτική κεφαλή με γωνία 90°
• Εκτύπωση προς όλες τις κατευθύνσεις οριζοντίως και καθέτως ( πάνω ή κάτω)
 
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου
• Σένσορας προϊόντων PNP/NPN 24V
• Αξονικός encoder εισόδου για συγχρονισμό ταχυτήτων 5V RS 422
Ειδοποιήσεις εκτυπωτή: χαμηλή στάθμη υγρών, έτοιμο για εκτύπωση, τέλος εκτύπωσης, αύξηση μετρητή, επαναφορά μετρητή, εξωτερική επιλογή εργασιών, ακροφύσιο ανοικτό, ακροφύσιο κλειστό, σήμα σταματήματος παραγωγής (στη βιομηχανία καλωδίων)
• Διασυνδέσεις δεδομένων και συντήρησης V24/RS 232 ή RS 422 (επιλογή), από 9.600 έως 115.200 baud
 
Υδραυλικό Σύστημα
Χαμηλή συντήρηση
• Πλήρως αυτόματος έλεγχος ρευστότητας
• Πλήρως αυτόματος έλεγχος πίεσης
• Θερμομονωτικά απομονωμένα υδραυλικά
Αντλίες μεμβράνης με διακεκομμένη και βέλτιστη λειτουργία
• Εξωτερική σύνδεση συμπιεσμένου αέρα ΔΕΝ χρειάζεται
 
Ντεπόζιτα
•Ντεπόζιτα μελανιού και διαλύτη χωρίς πίεση με χωρητικότητα 1 lt έκαστο 
Ξαναγεμίζει εύκολα κατά την διάρκεια της παραγωγής
Αισθητήρας χαμηλής στάθμης σε κάθε ντεπόζιτο
 
Τροφοδοσία
• Ηλεκτρική: 100 V-240 V, 50-60 Hz
• Μέγιστη κατανάλωση. 40 VA
 
Διαστάσεις Εκτυπωτή
Μηχανή (22 kg) 495 mm485 mm440 mm260
Εκτυπωτική κεφαλή (ca. 1 kg) mm 278 mm x 42.5 x 42.5
 

Follow us

   

Εφαρμογές

Αναζήτηση

WebLiVE Design Studios