Σειρά HPD
 
 
Σειρά HPD: Λέιζερ CO2 υψηλής απόδοσης
 
Η σειρά HPD χρησιμοποιείται στις αγορές συσκευασμένων ειδών για την κοπή και την κωδικοποίηση, και στις βιομηχανικές αγορές για τη σήμανση μιας σειράς υποστρωμάτων.
 
Τα λέιζερ HPD είναι ισχυρά, υψηλής απόδοσης λέιζερ CO2. Παρέχουν εξαιρετικά υψηλή ισχύ που τους επιτρέπει να είναι αποτελεσματικά στην κοπή και τη διάτρηση εύκαμπτων πλαστικών μεμβρανών, φύλλων και άλλων υλικών όπως και στη σήμανση εικόνων υψηλής ανάλυσης σε διάφορα μη μεταλλικά υποστρώματα και στην κωδικοποίηση δύσκολων υποστρωμάτων.
Αυτός ο συνδυασμός κοπής και κωδικοποίησης καθιστά τα λέιζερ HPD της σειράς K κατάλληλα για ενσωμάτωση με μορφοποιητικό, γεμιστικό, σφραγιστικό και παρόμοιο εξοπλισμό, όπου απαιτείται τόσο για την κοπή εύκαμπτων μεμβρανών όσο και για την εφαρμογή πληροφοριών κώδικα παρτίδας σε αυτές.

 
 

Follow us

   

Εφαρμογές

Αναζήτηση

WebLiVE Design Studios