Μαρκάρισμα
 Οι εκτυπωτές λέιζερ χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή μεγάλων και σύνθετων κειμένων, δεδομένων και γραφικών στα προϊόντα και έτσι βελτιώνεται ή ολοκληρώνεται το προϊόν με την προσθήκη επωνυμίας και άλλων στοιχείων ταυτοποίησης.
 
Χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους, αλλά κυρίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ηλεκτρονικών ειδών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 
Συνήθως χρησιμοποιούντε σαν καλύτερη εναλλακτική της εκτύπωσης και άλλων παραδοσιακών τεχνολογιών (μικρο-κρουστά, εγχάραξη, σφράγιση κ.λπ.).
 
Η σειρά NANO των λέιζερ YAG και ινών έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές σήμανσης. Άλλα λέιζερ της Macsa που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση περιλαμβάνουν τα λέιζερ YAG της σειράς D και παλμικά λέιζερ ινών της σειράς F.
 
 
Οι λύσεις της Macsa για το μαρκάρισμα περιλαμβάνουν τις σειρές:
 
ΣΕΙΡΑ NANO
Μικρά και συμπαγή, προσιτά λέιζερ YAG για τη σήμανση και την χάραξη πλαστικών και μεταλλικών υποστρωμάτων.
ΣΕΙΡΑ D
Γρήγορα και ισχυρά λέιζερ YAG για τη σήμανση και την χάραξη πλαστικών και μεταλλικών υποστρωμάτων.
ΣΕΙΡΑ F ΠΑΛΜΙΚΩΝ
Γρήγορα και ισχυρά παλμικά λέιζερ για τη σήμανση και την χάραξη πλαστικών και μεταλλικών υποστρωμάτων.
ΣΕΙΡΑ S
Η σειρά S λέιζερ CO2 περιλαμβάνει ισχύ, ταχύτητα και άλλες επιλογές για εικόνες υψηλής ανάλυσης.
ΣΕΙΡΑ gLASER
Υψηλής συχνότητας λέιζερ YAG για την σήμανση δύσκολων υποστρωμάτων όπως θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες και την δυνατότητα καλύτερα ορατών κωδικών σε PVC.

 
 

Follow us

   

Εφαρμογές

Αναζήτηση

WebLiVE Design Studios