Σειρά MX
 

 
Ολοκληρωμένα συστήματα με ανιχνευτές μετάλλων.
 
Ένα προηγμένο τελικό σύστημα ελέγχου που επιτυγχάνεται με το συνδυασμό ενός ανιχνευτή μετάλλων, μονής ή πολλαπλών συχνoτήτων με έναν ελεγκτή βάρους HSC350.
 

Follow us

   

Εφαρμογές

Αναζήτηση

WebLiVE Design Studios